แนะนำครูคำสอน

เซซีรีอา สมพร ขันอาสา

(ครูคำสอนวัดนักบุญอักแนส บ้านห้วยเซือม ต.ชัยพร อ.เมือง จ.บึงกาฬ)

พระวาจาประทับใจ : ผู้ใดทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า ผู้นั้นเป็นพี่น้องชายหญิงและเป็นมารดาของเรา (มก 3:35)

ทุกอย่างที่มีพระมอบให้ให้

เกิดเมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2501 บิดาชื่อ เปโตร ชู แสนงาม มารดาชื่อ นางบุญมี มีพี่น้อง 3 คน เป็นบุตรคนที่ 2 ได้รับศีลล้างบาปเมื่อตอนอายุ 12 ปี เหตุผลที่อยากเป็นคาทอลิกเพราะอยากมีแม่คอยปกป้องคุ้มครอง (แม่พระ)

สมรสกับ ยอห์น บอสโก ถาวร ขันอาสา มีบุตร 4 คือ

1.ลูซีอา เอมอร ขันอาสา

2.อันนา สมร ขันอาสา (เสียชีวิต)

3.มอนิกา ประภัสสร ขันอาสา

4.อักแนส อรอุมา ขันอาสา

บุตรที่แต่งงานมีครอบครัวคือ ลูซีอา เอมอร มีหลาน 2 คน หญิง 1 คน ชาย 1 คน

 

สาเหตุที่มาเป็นครูคำสอน

เพราะมีผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้านได้ไปขอให้มาเป็นครูคำสอน เนื่องจากที่บ้านห้วยเซือม ครูคำสอนคนเก่าท่านลาออก ต้องอาศัยครูจากบ้านภูสวาท ห้วยเล็บมือมาช่วยคุณพ่อสอนคำสอน ขณะนั้น คุณพ่อเล้ง โคธิเสน ดำรงตำแหน่งเป็นคุณพ่อเจ้าวัด รู้สึกมีความดีใจ กับหน้าที่ที่ได้รับนี้ เพราะไม่เคยคิดว่าจะได้รับหน้าที่นี้ เพราะจริงแล้วชีวิตเป็นเพียงเด็กกำพร้าคนหนึ่งที่เกิดมาพร้อมกับความยากจน ไม่มีอะไรเทียบเคียงคนอื่นได้ (ความรู้สึกในตอนนั้น) แต่พระองค์ยังทรงเรียกให้มาทำหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่นี้

 

สิ่งที่ยากลำบากในชีวิตครูคำสอน

มีปัญหาหลายอย่าง เช่นปัญหาของครอบครัวสามีไม่เข้าใจเรา ปัญหากับเด็กคำสอน ซึ่งปัจจุบันเด็กมาเรียนคำสอนน้อยลงมาก เทียบกับเมื่อหลายปีที่ผ่านมา ผู้ปกครองเด็กบอกว่า รับศีลมหาสนิทแล้ว ศีลกำลังแล้วไม่ต้องไปเรียนคำสอนอีก สำหรับตัวครูเอง ที่อายุมากขึ้นก็มีปัญหาด้านสุขภาพโรคประจำตัว

สิ่งที่คาดหวังในอนาคต

อยากเห็นสัตบุรุษเข้าวัดสม่ำเสมอ อยากเห็นเด็กที่พร่ำสอนมีอนาคตที่ดี เข้าวัดเป็นประจำในวันอาทิตย์ อยากมีครุคำสอนคนใหม่ เข้ามาทำงานเพื่อจะได้ทำให้วัดเจริญยิ่งขึ้น

ด้วยความรัก

ผู้ร่วมงานคำสอน

ยวง วิสันติ์ อินธิสาร

(คุณครูคำสอนวัดนักบุญโครเนลิอัส บ้านไผ่สีทอง)

คติพจน์ “มีพระอยู่ในใจ คือผลและกำไรของชีวิต”

เกิดเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2505

บ้านเลขที่ 171 หมู่ 1 ต.เวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคาย

เป็นบุตรของ เปโตร คำตัน

มารีอา เพ็ง อินธิสาร มีพี่น้องด้วยกัน 4 คน เป็นบุตรคนที่ 1 ในครอบครัว

รับศีลล้างบาปที่วัดแม่พระลูกประคำ บ้านเวียงคุก จ.หนองคาย และรับศีลกำลัง

การศึกษา   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 ที่โรงเรียนโรซารีโอวิทยา บ้านเวียงคุก

                   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ที่โรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่บ้านเวียงคุก

                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 2 ที่โรงเรียนรัตนะอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรีขณะเข้าเป็นเณรที่คณะภารดาน้อยกาปูชิน บางตาล อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

การสมรส    สมรสเมื่อปี พ.ศ.2529   กับนางทองม้วน สีหาดี (ซึ่งเป็นชาวพุทธ 2 ปีต่อมาภรรยาก็ได้รับศีลล้างบาปเป็นคาทอลิก) เข้าพิธีสมรสที่วัดไผ่สีทอง (วัดหลังเก่า) โดยคุณพ่อไมเกิ้ล เช มีบุตร 2 คน

ที่อยู่ปัจจุบัน (พ.ศ.2563) 48 หมู่ 6 บ้านไผ่สีทอง ต.เวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

อ่านเพิ่มเติม

พิธีบูชาขอบพระคุณ

ความหมายของการถวายบูชาขอบพระคุณ

ศีลมหาสนิทเป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่ ที่พระเยซูเจ้าได้ประทานแก่ประชากรของพระเป็นเจ้า เพราะความรักอันเปี่ยมล้นของพระองค์ มีแต่พระองค์เท่านั้นผู้ทรงเป็นพระเจ้าแท้และมนุษย์แท้ ที่ทรงมีพระประสงค์และอำนาจที่จะกระทำการมหัศจรรย์เช่นนี้ได้ เพื่อที่จะประทับอยู่กับเรา เป็นความบรรเทา พละกำลัง ความสุข และสันติของเรา

คำว่า ศีลมหาสนิทการขอบพระคุณ ประกอบด้วย

  1. การถวายบูชา หรือมิสซา
  2. การรับศีลมหาสนิท
  3. การประทับอยู่อย่างแท้จริง ทั้งทางการและพระธาตุแท้ ของพระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิท

การถวายบูชา คือ

  1. การถวายบูชายัญของพระเยซูเจ้าบนไม้กางเขน ซึ่งได้รับการรื้อฟื้นทุกวันบนพระแท่นบูชา ตามพระประสงค์ของพระองค์
  2. เป็นเครื่องหมายแห่งการเป็นหนึ่งเดียว และเป็นสายสัมพันธ์แห่งความรักของประชากรของพระเป็นเจ้า (ซึ่งมนุษย์ทุกคน ทุกเชื้อชาติ ได้รับการเรียกให้มาเป็นหนึ่งเดียวกัน)
  3. เป็นการเลี้ยงปัสกา ซึ่ง (ในในการรับศีลมหาสนิท ) พระเยซูคริสตเจ้าเอง ผู้ทรงเจริญชีวิตอย่างแท้จริงได้เข้ามาประทับ และทรงทำให้วิญาณของเราเต็มไปด้วยพระหรรษทาน สันติ ความเชื่อ ความหวังและความรัก

อ่านเพิ่มเติม